Kursy

Kurs CCNA Exploration


 

W naszej akademii prowadzimy kursy według najnowszego programu Cisco Certified Network Associate - Routing & Switching v.6.0

W Akademii Cisco od roku 2016 prowadzimy szkolenia w ramach kursów stanowiących nową wersję programu CCNA Routing and Switching (wersja 6.0). Kursy te przeznaczone są dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi jak również tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich.


Ścieżka certyfikacyjna CCNA Routing and Switching (wersja 5.0)


Czas i miejsce zajęć

Kursy organizowane przez Zakład Informatyki odbywają się w grupach liczących ok. 10 osób. Zajęcia mają miejsce 1-2 razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne w dni powszednie w godzinach wieczornych (zazwyczaj 16.00 - 20.00) lub w soboty/niedziele w godzinach ustalanych osobno dla każdej grupy (rano lub popołudniu).
Na życzenie wszystkich uczestników danej grupy długość i częstotliwość zajęć może zostać dostosowana do ich wymagań.

Zajęcia prowadzone są w
laboratorium sieci komputerowych Zakładu Informatyki PWSZ w Krośnie (sala 101, budynek przy ul. Wyspiańskiego 20).

Przebieg zajęć

Podstawą spotkań są wykłady na podstawie autorskich prezentacji instruktorów, znacznie rozszerzające zakres materiału. Drugim równie ważnym elementem są laboratoria - praktyczne zajęcia ze sprzętem. Ponadto część czasu przeznaczona zostaje na studiowanie materiałów dydaktycznych oraz testy i egzaminy.

Język i materiały

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Najnowsze wersje materiałów dydaktycznych do kursu CCNA R&S oraz testy i egzaminy udostępniane są przez Cisco Systems w języku angielskim (materiały są w trakcie polonizacji). Studenci mają nieograniczony dostęp do wspomnianych zasobów zarówno na zajęciach, jak i poza nimi.

Moduły
Kurs CCNA podzielony jest na 4 moduły. Kursanci mogą zdawać zewnętrzne egzaminy certyfikacyjne (poza PWSZ) po: 1-2 oraz 3-4 module CCNA.

Opłaty
W tabeli poniżej przedstawione zostały ceny w PLN.

Studenci PWSZ 400
Studenci innych uczelni 550
Pozostali 700