Szczegółowy program kursu


CCNA INTRODUCTION TO NETWORKS:
Wprowadzenie do sieci komputerowych - 44 godziny

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji
 11. To jest sieć!

CCNA ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
Podstawy rutingu i przełączania - 52 godziny

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. VLAN-y
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

CCNA SCALING NETWORKS:
Skalowanie sieci komputerowych - 36 godzin

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

CCNA CONNECTING NETWORKS:
Łączenie sieci - 44 godziny

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)